AlimentoHúmedoAlimento Húmedo para perro adulto Goulash Pollo y Pavo Kanu Pet x 400 g Lata