AlimentoHúmedoAlimento Húmedo para perro adulto Goulash Pollo y Salmón Kanu Pet x 400 g Lata