AlimentoSecoAlimento Equilibrio Gatos Adultos Salmon 1.5 Kg