AlimentoHúmedoAlimento para gato -Hills Kitten Pollo Lata 5.5 Oz